Przetarg na dostawę flokulantu

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 428 000 euro prowadzony na podstawie Regulaminu firmy Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., którego przedmiotem jest dostawa flokulantu do odwadniania i zagęszczania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Józefowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

Załącznik nr 3 – protokół z prób technologicznych

Informacja z otwarcia ofert

Close Menu
Skip to content