Historia firmy

Historia firmy

Powstaliśmy, by podnosić poziom życia mieszkańców Józefowa

ikona szklanka z wodą
ikona rurociągu

Istniejemy od lat 80.

Wodociągi zaczęły powstawać w latach 80. Do dziś siecią wodociągów pokryliśmy niemal cały Józefów i wciąż się rozrastamy, rozbudowując infrastrukturę niezbędną do wygodnego funkcjonowania mieszkańców miasta.

Jak powstawaliśmy?

Początki wodociągu w Józefowie sięgają lat 80. Początkowo Zakład wodociągów planowany był jako kilka budynków z zapleczem socjalnym i mieszkaniami pracowniczymi. Ostatecznie wykonano tylko część biurową projektowanego zakładu skupiając się na potrzebach miasta Józefowa i adaptując go do zmniejszonych potrzeb. W pierwszym etapie wykonano 3 studnie, z których woda bez uzdatniania podawana była bezpośrednio do sieci oraz sieć wodociągową dla osiedla mieszkaniowego Spółdzielni Sam-81 na Dębince.

Jak zmieniliśmy się w Hydrosferę Józefów?

Dnia 15.09.2010 budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie uległ przekształceniu w Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. Był to wymóg uzyskania dofinansowania do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Skąd bierze się nasza woda?

Woda dla celów zbiorowego zaopatrzenia ujmowana jest 4 studniami z głębokości ok. 55 m, z pokładów czwartorzędowych, pompowana do stacji wodociągowej, gdzie na pośpiesznych filtrach żwirowych następuje jej uzdatnienie. Czysta woda retencjonowana jest w 3 zbiornikach na terenie Stacji Uzdatniania Wody i na koniec wtłoczona do miejskiej sieci wodociągowej dopływa do kranów w naszych domach.

ikona elementy wodociągu

Wodociągi to nie wszystko

Pracujemy nie tylko nad wodociągami, pod naszą opieką znajduje się także cała sieć kanalizacyjna, 21 strefowych przepompowni ścieków rozrzuconych na terenie miasta oraz Przepompownia Główna przy ul. Jarosławskiej, która przepompowuje ścieki do oczyszczalni w Otwocku.

Co się dzieje ze zużytą wodą?

Od 20 maja 2019 r. wszystkie ścieki z miasta Józefów płynną do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków na terenie miasta. Oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Nasz obiekt jest bezpieczny i nieuciążliwy dla otoczenia.

Dzięki budowie własnej oczyszczalni jesteśmy w stanie najlepiej zadbać o jakość oczyszczanych ścieków.

Zwracamy naturze wodę spełniającą najwyższe z możliwych norm.

dbamy o rozwój

Dbamy o rozwój

Największa rozbudowa sieci realizowane są przy współudziale środków unijnych pozyskanych przez Urząd Miasta Józefów.

Co zrobiliśmy dzięki dofinansowaniu?

I wniosek unijny w latach 2005-2006 wybudowano:

– sieć wodociągowa 26,04 km

– sieć kanalizacyjna 29,95 km

II wniosek unijny Fundusze Spójnościowe lata 2011-2013

do wybudowania:

– sieć wodociągowa 62,5 km

– sieć kanalizacyjna 78,0 km

ikona rozwoju - strzałka wzrostu
ikona kalendarz

Ważne daty

 • Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej i ustalenie zasobów wód podziemnych dla potrzeb ujęcia komunalnego w Józefowie 1986 r.
 • Budowa siedziby przy drogowców 20 – 1993r.
 • Budowa pierwszych przewodów wodociągowych – 1993r.
 • Budowa I ciągu filtrów – 1995r.
 • Budowa przepompowni ścieków Jarosławska i rozpoczęcie tłoczenia ścieków do Oczyszczalni Ścieków w OPWiK
 • Budowa II ciągu filtrów – 2000r.
 • Budowa III ciągu filtrów – 2007r.
 • Rozbudowa stacji uzdatniania 2011 – 2013r. zadanie 5, projekt ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa sieci wod-kan, rozbudowa i modernizacja SUW do wydajności 220 m2
 • Rozpoczęcie prac nad wyborem technologii oczyszczania ścieków na własnej Oczyszczalni – 2012.
 • 2015 – projekt Oczyszczalni ścieków i pierwszy przetarg na wykonawstwo
 • 2017 – przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków i podpisanie umowy z wykonawcą
 • 2018 – zakończenie robót budowlano – montażowych i przygotowanie do rozruchu Oczyszczalni ścieków
Close Menu
Skip to content