Przetargi

Regulamin zamówień publicznych

Przetarg na odbiór odpadów z oczyszczalni

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z

Więcej »
Close Menu
Skip to content