Kontakt

Kontakt

Uruchomiliśmy nową elektroniczną platformą e-BOK dla Klientów.
Moduł e-BOK pozwala na poprawę efektywności dwustronnej wymiany informacji z Klientami poprzez stronę www.

Teraz macie Państwo możliwość dostępu do szczegółów własnych rozliczeń.

Komunikacja w przeciwnym kierunku pozwala nam na rejestrowanie w systemie danych pochodzących od Klienta końcowego i przez niego rejestrowanych, a dotyczących różnego rodzaju spraw, zgłoszeń, nieprawidłowości, zamówień, odczytów itp.

Dział Techniczny

  • Udzielanie informacji w sprawie przyłączenia do sieci
  • Zawieranie umów
  • Informacja o wydanych warunkach
  • Wydawanie Dzienników Robót
  • Sprawdzanie kompletności wniosków

Koordynacja rozbudowy
sieci wodnej i kanalizacyjnej

udzielanie informacji w sprawie warunków przyłączenia do sieci, odbiory na sieci, uzgadnianie projektów, zawieranie umów 

Opłaty

Wszelkie opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków można uiścić:

  • w banku na indywidualne konto bankowe widoczne na rachunku
  • w kasie Urzędu Miasta Józefów
  • w oddziałach Poczty Polskiej

Podawanie stanu wodomierzy, wystawianie faktur za pobraną wodę, okresowa wymiana wodomierzy.

Mistrz

Krzysztof Godziebiewski

Inkasenci

Arkadiusz Mróz
Grzegorz Ćwiek

Wymiana wodomierzy

Dariusz Poterała, Adam Skolmowski
501 607 871

Produkcja wody i obsługa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz wykonywanie przyłączy:

eksploatacja SUW, sieci wodnej i kanalizacyjnej, wykonywanie przyłączy, wyceny prac, wykonywanie wcinek do sieci, nadzór bezpośredni nad prowadzonymi pracami, administracja obiektów, zgłaszanie awarii na sieciach

Kierownik Oddziału

Specjalista ds. technologii uzdatniania uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Inspektor ds. Technicznych

Mistrz grupy eksploatacji SUW i sieci wodociągowej
Tomasz Kominek
Mistrz grupy eksploatacji OŚ i sieci kanalizacyjnej
Jakub Puchta

Sekretariat

Składanie i rejestracja wniosków, pism, podań

Windykacja

Sprawdzanie stanu konta, sprawdzanie zadłużenia

Inspektor ochrony danych osobowych

Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w Spółce.

Paweł Głasek
Close Menu
Skip to content