Dane spółki

Dane spółki

ikona siedziba Hydrosfery

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

05-420 Józefów, ul. Drogowców 20
NIP: 5322023038, REGON: 142566480,
KRS: 0000365440    organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 25.041.000,00 zł

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

 • Burmistrz Miasta Józefowa - Marek Banaszek

Rada Nadzorcza

 • Przewodniczący - Marzena Czerbniak
  Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Grzymała
  Członek Rady Nadzorczej - Jacek Sekuła

Zarząd

 • Prezes Zarządu - Stanisław Zdanowicz

Kadra Zarządzająca

 • Dyrektor ds. eksploatacji - Barbara Chodak
  Dyrektor ds. technicznych - Roman Churski
  Dyrektor - Główna Księgowa - Monika Domańska

Schemat organizacyjny Spółki

Close Menu
Skip to content