Dane spółki

Dane spółki

Dane spółki

ikona siedziba Hydrosfery

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

05-420 Józefów, ul. Drogowców 20
NIP: 5322023038, REGON: 142566480,
KRS: 0000365440    organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 94 743 000,00 zł

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • Burmistrz Miasta Józefowa - Marek Banaszek

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący - Marzena Czerbniak
    Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Grzymała
    Członek Rady Nadzorczej - Marian Kwietniewski

Zarząd

  • Prezes Zarządu - Stanisław Zdanowicz

Kadra Zarządzająca

  • Dyrektor ds. technicznych - Agnieszka Baczyńska
    Dyrektor - Główna Księgowa - Monika Domańska

Schemat organizacyjny Spółki

Close Menu
Skip to content