Witamy w Strefie Klienta
Tu znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące usług, które świadczymy

Obsługa klienta

Ceny wody i ścieków

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. informuje, że Decyzją nr WA.RZT.70.180.2021/4 z dnia 13.07.2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP zatwierdził taryfę dotyczącą Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Miasta Józefów na okres 3 lat.

Uwzględniając fakt, że organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10.08.2018 r., zgodnie z zapisem art. 24f ust 1 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028), taryfa wchodzi w życie od dnia 18.08.2021r. i dla pierwszego okresu obowiązywała będzie do dnia 17.08.2022r.

Hydrosfera Józefów przypomina, że do 31.12.2021r obowiązuje Uchwała Rady Miasta Nr 259/VIII/2020 z dnia 18.12.2020r o dopłacie do ścieków dla grup taryfowych K1, K1A, K2, K2A w wysokości 1,29zł/m3

Poniżej zamieszczamy treść decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3nowe-opłaty-za-wode-i-ścieki1.8

Nowe opłaty za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie wydało decyzję dotyczącą nowych stawek za wodę i ścieki w Józefowie. Nowa cena za m3 wody jest nieco wyższa od obowiązującej w ostatnich 3 latach, ale łącznie za wodę i ścieki mieszkańcy wciąż będą płacić mniej niż przed wybudowaniem oczyszczalni.

Opłaty za dostawę wody w Józefowie nie były podwyższane od 2012 roku, a za odbiór ścieków – od 2015 r. Jednak w ciągu tych 9 lat koszty gospodarki wodno-ściekowej wzrosły nieporównywalnie. Złożyły się na to podwyżki cen za energię elektryczną, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen materiałów do produkcji i transportu oraz inflacja.

Stawka za wodę wzrośnie z 5,02 zł do 5,52 zł za m3, czyli o 50 groszy. Opłata za ścieki będzie wyższa o 23 grosze w stosunku do obecnej (wzrośnie z 6,61 zł do 6,84 zł za m3), ale wciąż będzie niższa – o 1,26 zł/m3 – niż przed wybudowaniem oczyszczalni. Powyższe ceny uwzględniają dopłaty z budżetu miejskiego do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i zawierają 8% podatku VAT.

Stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie (krajowy regulator) co 3 lata. W tym roku do Wód Polskich wpłynęło 2548 wniosków taryfowych, w tym aż 94 % to wnioski o wzrost cen za wodę i ścieki.

Nowe stawki za odbiór wody i ścieków wchodzą w życie 18.08.2021 r.

(Miasto Józefów)

Dokumenty

ikona dokumentów
 
Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 35.3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw – Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, to jest do 18.09.2022 r.

 

Informacje

Przepisy regulujące działalność Hydrosfery Józefów

ikona akty prawne
Close Menu
Skip to content