Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Hydrosfera Józefów jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim.

ikona kropla w znaku recyclingu

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodne odprowadzenie ścieków przy założeniu jak najlepszej ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Close Menu
Skip to content