Obiekty

Obiekty

ikona budynek i fale

1. Stacja Uzdatniania Wody
2. Oczyszczalnia Ścieków

Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

Schemat technologiczny SUW

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w południowej części miasta przy ul. Drogowców. W roku 2014 zakończono realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”, w wyniku którego dostosowano wydajność Stacji Uzdatniania Wody (220 m3/h) do pokrycia pełnego zapotrzebowania na wodę dla całego miasta z uwzględnieniem jego rozwoju. W sierpniu 2014 r. zakończono modernizację istniejącego, starego ciągu technologicznego i ujednolicono technologię obu ciągów technologicznych.

W roku 2017 średnie zapotrzebowanie dobowe dla miasta wyniosło 1767 m3/d, maksymalne wielkości odnotowano w okresie wiosenno – letnim i osiągnęły 2500 m3/d  a rozbiory te były związane z okresowym podlewaniem zieleni. Zdolności produkcyjne SUW Józefów to około 5000 m3/d.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków jest w trakcie budowy ale wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia inwestycji. Już od marca 2019 r. rozpocznie się rozruch technologiczny oczyszczalni i jeśli wszystka pójdzie sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem pod koniec przyszłego roku wszystkie ścieki z terenu Józefowa będą oczyszczane w nowym obiekcie.

Główne obiekty:

  • Budynek z komorą krat i pompownią ścieków surowych;
  • Budynek techniczny, w którym zlokalizowano sitopiaskowniki, stację odwadniania osadu, pomieszczenie dmuchaw, podręczne laboratorium, pomieszczenie magazynowe na odwodniony osad;
  • Dwa reaktory biologiczne;
  • Budynek administracyjno-socjalny z pomieszczeniami biurowymi, szatnią brudna i czystą dla obsługi, salą edukacyjno-szkoleniową, warsztatem i garażem dla specjalistycznego pojazdu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej;
  • Budynek garażowy;

Oczyszczalnia ścieków

Schemat procesu oczyszczania

Close Menu
Skip to content