Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało
w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro  w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie społeczeństwom państw członkowskich wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą  i społeczną.

Zgodnie z tradycją już po raz dziewiąty proponujemy przenieść obchody  na „ciepłe weekendy” w drugiej połowie maja, gdzie zaprosimy Państwa na zwiedzanie nowo otwartej Oczyszczalni Ścieków Józefów.

Dokładny program imprezy przedstawimy na początku maja na naszej stronie internetowej i w lokalnej prasie.

                           Serdecznie zapraszamy

Close Menu
Skip to content