Informacja nt. złego zapachu z kanalizacji ulicznej i OŚ

Informacja nt. złego zapachu z kanalizacji ulicznej i OŚ

Ponieważ niektóre obiekty w Józefowie znacząco ograniczyły a nawet przestały odprowadzać ścieki, resztki osadu w pustych rurociągach mogą powodować przykry zapach odczuwalny przez mieszkańców.

Szkoły, baseny i hotele, które zostały zamknięte w wyniku epidemii znacząco ograniczyły a nawet przestały dostarczać ścieki do oczyszczalni. W efekcie, w pustych rurach, w których nie ma przepływu, pozostałości ścieków mogą wytwarzać przykry zapach. Żeby go usunąć Hydrosfera rozpoczęła przepłukiwanie kanałów. 

Jednocześnie spółka Hydrosfera jest w trakcie realizacji zamówienia na projekt i wykonanie dodatkowej instalacji dezodoryzacji zbiornika osadu zagęszczonego na OŚ. Urządzenie to pozwoli zapobiec rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów. Pierwotny projekt nie przewidywał takiego rozwiązania, jednak niedogodności zapachowe występujące okresowo w czasie rozruchu oczyszczalni zmusiły spółkę do podjęcia takich działań.

Hydrosfera Sp. z o.o./UM Józefów

Close Menu
Skip to content