Przetarg na kompleksową obsługę informatyczną

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie „kompleksowej obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych” w siedzibie Spółki (Stacja Uzdatniania Wody) przy ul. Drogowców 20 oraz Oczyszczalni Ścieków przy ul. Jarosławskiej 35 w Józefowie (05-420).

OGŁOSZENIE

PRZETARG NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. (Zamawiający) ogłasza przetarg na Usługę kompleksowej obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej Spółki. 

 • Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa informatyczna infrastruktury komputerowej oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych”  w siedzibie SpółkiHydrosfera Józefów Sp. z o.o. przy ul. Drogowców 20 oraz Oczyszczalni  Ściekówprzy ul. Jarosławskiej 35 w Józefowie (05-420). 

 • Termin realizacji zamówienia:

Okres od 02.12.2019 r. do 30.11.2021 r.

 • Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony, zamówienie publiczne o wartości przedmiotu zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro wg. Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i  roboty Budowlane.

 • Kryterium oceny ofert:
  • cena – 60%,
  • doświadczenie, jakość, wartość merytoryczna, dyspozycyjność – 40 %   
 • Miejsce ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na stronie internetowej zamawiającego http://www.hydrosfera-jozefow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dostępny był/ jest na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego + strona internetowa Urzędu Miasta Józefowa http://www.jozefow.pl/.

 • Termin i miejsce składania ofert: 

W siedzibie Zamawiającego w Józefowie 05-420, ul. Drogowców 20, sekretariat, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, (7.00 – 15.00) nie później niż do godziny 9.00 dnia 14 listopada 2019 r.

 • Termin otwarcia ofert:

Godzina 10.00 dnia 14 listopada 2019 r. w siedzibie zamawiającego – Józefów, ul. Drogowców 20, Sala szkoleniowa.

Do pobrania:

 – SIWZ.pdf

 – Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

 – Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

 – Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

 – Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

 – Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 – Załącznik nr 6 do SIWZ.doc

 – Załącznik nr 7 do SIWZ.doc

Close Menu
Skip to content