Mieszkańcy Józefowa z wizytą w Oczyszczalni Józefów 16.10.2021r.

Mieszkańcy Józefowa z wizytą w Oczyszczalni Józefów 16.10.2021r.

Blisko 40 mieszkańców Józefowa, w tym ok . 10-tki dzieci przedszkolnych i szkolnych (najmłodsza 3-letnia dziewczynka) poświeciło swój czas na poznanie procesów na OŚ eksploatowanej przez Hydrosferę Józefów. 

Goście zapoznali się z nowoczesną technologią oczyszczalnia ścieków, gospodarką osadową, instalacjami dezodoryzacji powietrza, sterowaniem procesami technologicznymi i eko-rozwiązaniami tj.: odzyskiem ciepła ze ścieków oczyszczonych, wykorzystaniem fotowoltaiki i efektywną gospodarką osadową. Z odwodnionego osadu pościekowego, na kompostowni, gdzie jest wywożony, powstaje polepszacz gleby na podkład do trawników i zagospodarowania terenów zielonych. Z dużym zainteresowaniem spotkała się też informacja o prowadzonym projekcie retencjonowania i wykorzystania ścieków oczyszczonych do podlewania zieleni na terenie miasta. 

Mamy nadzieję że było warto. Jesteśmy umówieni na dalsze kontakty  i rozmowy o ekologii.

Close Menu
Skip to content