Przetarg na dostawę flokulantu do odwadniania osadu

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 428 000 euro prowadzony na podstawie Regulaminu firmy Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., którego przedmiotem jest dostawa flokulantu do odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Józefowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

Załącznik nr 3 – protokół z prób technologicznych

Zmiana terminu składania ofert, zmiana SWZ

Zmiana terminu składania ofert, zmiana SWZ II

Close Menu
Skip to content