Wizyta gości z Łotwy

Wizyta gości z Łotwy

W poniedziałek 12 lutego br. Hydrosfera Józefów miała zaszczyt gościć delegację z Łotwy wraz z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Gościliśmy 10 osób z zagranicy, m.in. przedstawicieli ze Stowarzyszenia Wodociągów z Łotwy, Politechniki i Uniwersytetu w Rydze, przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych.
Wizyta miała na celu m.in. wymianę doświadczeń związanych z potrzebami w sektorze gospodarki wodnej i ochrony środowiska, pokazanie nowoczesnego przedsiębiorstwa sektora wod-kan.
Goście w pierwszej kolejności zwiedzali Stację Uzdatniania Wody, na której zapoznali się z technologią uzdatniania, zarządzaniem siecią wodociągową i systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Szczególnym zainteresowaniem naszych gości było skierowanie na programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, oraz promocję zachowań ekologicznych jakie prowadzi Hydrosfera. Mogliśmy się pochwalić naszymi corocznymi akcjami tj. udziałem w Festiwalu Otwarte Ogrody, Gwiazdochodami i udziałem w imprezach organizowanych przez Miasto, gdzie promujemy picie wody z kranu oraz edukujemy Mieszkańców czego nie należy wrzucać do toalet i jak oszczędzać wodę.
Drugim punktem wizyty w Hydrosferze była Oczyszczalnia Ścieków. Goście zapoznali się z nowoczesną technologią oczyszczalnia, gospodarką osadową i sterowaniem procesami technologicznymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też nasze rozwiązania pro-ekologiczne tj. pozyskiwanie energii z paneli fotowoltaicznych oraz odzysk ciepła ze ścieków oczyszczonych, a ostatnim elementem dyskusji był temat  formy architektonicznej zastosowanej na budynkach OŚ.

Close Menu
Skip to content