Goście z Senegalu z wizytą na OŚ Józefów

Goście z Senegalu z wizytą na OŚ Józefów

Delegacja Ministerstwa Wody Senegalu przebywa w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, które jest polskim koordynatorem pomocy infrastrukturalnej dla krajów Afryki, udzielanej przez kraje UE w ramach procedur OECD.

Po poniedziałkowym spotkaniu Ministra Wody Senegalu i osób towarzyszących z Ministrem Markiem Gróbarczykiem w siedzibie MGMiŹŚ, we wtorek 1 października, senegalska delegacja zapoznała się z obiektami gospodarki komunalnej na Mazowszu. W programie zwiedzania znalazła się też Oczyszczalnia Ścieków w Józefowie. 

Senegalscy goście to Dyrektor ds. Zarządzania i Planowania Zasobów Wodnych, Planiści i Doradcy Techniczni żywo zainteresowani zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. W trakcie wizyty na naszej oczyszczalni zostali zapoznani z technologią oczyszczania ścieków, gospodarką osadową oraz monitoringiem, wizualizacją i sterowaniem procesami technologicznymi.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też nasze rozwiązania pro-ekologiczne tj. pozyskiwanie energii z paneli fotowoltaicznych oraz odzysk ciepła ze ścieków oczyszczonych, a ostatnim elementem dyskusji był temat  formy architektonicznej zastosowanej na budynkach OŚ. Nasz „świdermajer przemysłowy” wzbudził zainteresowanie, dlatego miłym zaskoczeniem był przygotowany prezent tj. grafika przedstawiająca budynek w stylu świdermajer oraz informacje o naszym mieście.

Close Menu
Skip to content