Warunki techniczne przyłączenia

Warunki techniczne przyłączenia

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 35.3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw – Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, to jest do 18.09.2022r.

Close Menu
Skip to content