Przetarg na odbiór odpadów z oczyszczalni – zakończony

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Józefowie ul. Jarosławska 35.

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu

SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Zał. 3 formularz oferty

Zał. 4 formularz cenowy

Zał. 5 oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 6 wykaz sprzętu

Zał. 7 wykaz wykonanych usług

Close Menu
Skip to content