Szybka poprawa sedymentacji, redukcja siarkowodoru i nie tylko…

Szybka poprawa sedymentacji, redukcja siarkowodoru i nie tylko…

W wyniku ciągle postępujących prośrodowiskowych zmian prawnych eksploatatorzy stają przed koniecznością uzyskiwania wysokich redukcji zanieczyszczeń, niekiedy dalszej poprawy parametrów ścieku oczyszczonego, zwłaszcza substancji biogennych.

Niestety, w branży odnotowuje się tendencję wzrostową dla niezidentyfikowanych zrzutów ścieków, które w sposób często niekontrolowany mogą powodować natychmiastowe wystąpienie problemów technologicznych na oczyszczalni. Dodatkowo w ostatnich latach można zaobserwować zwiększoną ilość dopływów o ładunku charakterystycznym dla ścieków przemysłowych, aniżeli bytowych. Bardzo często są to ścieki bogate w substancje tłuszczowe oraz środki powierzchniowo czynne, które w stosunkowo szybkim czasie mogą przyczynić się do rozwoju w osadzie czynnym bakterii promieniowców. To z kolei może powodować znaczne pogorszenie sedymentacji osadu oraz wystąpienie piany i kożucha na powierzchni reaktorów biologicznych.

W momencie, gdy najpowszechniej stosowane środki okazują się nieskuteczne, należałoby rozważyć zmianę strategii ograniczenia promieniowców oraz skutki ich występowania.

ARTYKUŁ – Szybka poprawa sedymentacji, redukcja siarkowodoru i nie tylko

Close Menu
Skip to content