Przetarg na budowę zbiorników retencyjnych – zakończone

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 428 000 euro prowadzony na podstawie Regulaminu firmy Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., którego przedmiotem jest budowa zbiorników retencyjnych na ścieki oczyszczone wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Józefowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – formularz oferty

Zał. nr 2 – projekt umowy

Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Projekt techniczny

Program funkcjonalno-użytkowy

Przedmiar robót

Przedmiar na dostawę technologii i wyposażenia technologicznego

decyzja nr 1322/2021

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Close Menu
Skip to content