Drukarka na sprzedaż

Drukarka na sprzedaż

Józefów 27.12.2023

HYDROSFERA JÓZEFÓW Sp. z o.o.
05-420 JÓZEFÓW ul. Drogowców 20
TEl. 22 780 06 40 FAKS 22 780 06 50

WYSTAWIA NA SPRZEDAŻ

Drukarkę wielozadaniową w cenie 800,00 zł brutto
Dane drukarki
Urządzenie używane, sprawne technicznie, serwisowane przez autoryzowany serwis. Funkcje: drukarka/ kopiarka/ skaner formaty A4/ A3.
Typ Canon IR-ADV 2020i, urządzenie nabyte jako nowe w styczniu 2013 r.
Waga ok. 100 kg.
Wydruk/ kopia A4/A3 dwustronne.
Opakowanie – brak.
Urządzenie do odbioru osobistego.
Instrukcja obsługi – brak.
Liczba wykonanych wydruków wg licznika urządzenia 450 078 szt.
Sprzedawca nie udziela gwarancji.
Sprzedawca wystawia fakturę Vat.
W ramach zakupu sprzedający przekaże kupującemu posiadane materiały eksploatacyjne (tonery żółty i niebieski).

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia i oceny urządzenia w momencie odbioru u sprzedającego, odpowiada za transport i ponosi jego koszt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki nie stwierdzone w momencie odbioru urządzenia jak również stopień zużycia.
Wydanie urządzenia nastąpi po zapłacie faktury Vat wystawionej przez sprzedającego.

Dodatkowe informacje:
Oględziny drukarki można dokonać w siedzibie Spółki w Józefowie (05-420) przy ul. Drogowców 20 w godzinach 7.30 – 14.30 po uprzednim umówieniu się. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Paweł Głasek Tel. 607-048-021, 22 780-06-43. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mail: p.glasek@hydrosfera-jozefów.pl.

Oferty zakupu z dopiskiem „Zakup drukarki” należy składać na sekretariat Spółki Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., ul. Drogowców 20 lub na adres e-mail: sekretariat@hydrosfera-jozefów.pl.

Close Menu
Skip to content