Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

W piątek 02 lutego 2018 r. w Hydrosferze pojawiła się dwunasto osobowa grupa z Litwy: Prezes Stowarzyszenia Wodociągów na Litwie – Bronius Miežutavičius – LVTA Prezidentas, Profesor Politechniki Wileńskiej zajmujący się problematyką wod-kan i przedstawiciele z wodociągów litewskich tj. Wilna, Szawle, Molėtų, Dzūkijos, Elektrėnų, Šiaulių, Prienų, Kaišiadorių. Goście odwiedzlili józefowskie wodociągi zapoznając się z nowoczesną technologią uzdatniania wody, zarządzaniem siecią wodociągową i kanalizacyjną. Szczególne zainteresowanie wzbudził system zdalnego odczytu wodomierzy i plany spółki co do jego rozbudowy o część dotyczącą pomiaru przepływów i bilansowania stref zasilania. Goście zapoznali się również z budową Oczyszczalni ścieków oraz planowaną gospodarką osadową w oparciu o nowoczesną pracę Buchera do odwadniania osadów.

Goście z Litwy Goście z Litwy Goście z Litwy Goście z Litwy
Close Menu
Skip to content