Jesteś tutaj: Bip -> Obsługa klientów
Obsługa klientów

1. Sekretariat: 

Składanie i rejestracja wniosków, pism, podań oraz wszelkiej korespondencji.

tel. 22 780-06-40
sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl

2. Pion techniczny: 

Dział techniczny:

Zawieranie umów, udzielanie informacji:

  • o możliwości podłączenia do sieci,
  • o dokumentach niezbędnych do złożenia stosownych wniosków (wykonanie przyłączy, legalizacja podłączeń, o wydanie warunków technicznych, o zmianach w umowach itp.), wydawanie Dzienników Robót uzgadnianych projektów przyłączy i podłączeń, warunków technicznych, informacji do PINB, itp. informacja,
  • o wydanych warunkach, wydawanych potwierdzeniach przyłączenia, zgłoszenia uszkodzeń wodomierzy, zgłaszanie awarii na sieci, sprawdzanie kompletności składanych wniosków, składanie wniosków o dostęp do systemów e-BOK, obsługa systemu e-BOK.

tel.  22 780-06-43, 22 780-06-53, kom. 607-048-025
m.bogucka@hydrosfera-jozefow.pl
m.nowak@hydrosfera-jozefow.pl

3. Nadzór nad realizacją projektów, przyłączeniem do sieci wod. i kan.:

Udzielanie informacji w sprawie warunków podłączenia do sieci, odbiory na sieci, informacje techniczne, uzgadnianie projektów, przygotowywanie umów, odbiory wykonywanych robót przyłączeniowych, plombowanie wodomierzy (głównych, odlicznikowych urządzeń pomiarowych) na nowo realizowanych podłączeniach wod – kan’.

tel. 22 780-06-46

r.churski@hydrosfera-jozefow.pl,
kom. 607-048-085

p.glasek@hydrosfera-jozefow.pl,
kom. 607-048-021

4. Nadzór nad produkcją i eksploatacją obiektów SUW i OŚ:

tel. 22 789-27-48
m.michalak@hydrosfera-jozefow.pl.

5. Produkcja wody i obsługa sieci wod. oraz wykonywanie przyłączy:

Eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej, wykonywanie przyłączy, wyceny prac, wykonywanie wcinek do sieci, nadzór bezpośredni nad prowadzonymi pracami, wydawanie wodomierzy głównych, zgłoszenia uszkodzeń wodomierzy, zgłaszanie awarii na sieci, informacja o jakości wody – i odprowadzanych ścieków.

tel. 22 780-06-47, 22 780-06-57
m.michalak@hydrosfera-jozefow.pl
t.kominek@hydrosfera-jozefow.pl
kom. 607-048-013

6. Oczyszczanie ścieków i obsługa sieci kanalizacyjnej, kontrola jakości odprowadzanych ścieków:

Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków, sieci kanalizacyjnej, wykonywanie przyłączy, wyceny prac, wykonywanie wcinek do sieci, nadzór bezpośredni nad prowadzonymi pracami, wykonywanie badań jakości ścieków wprowadzanych do sieci kan., administracja obiektów.

tel. 22 780-06-47, 22 780-06-57

tel. 22 789 27 48
m.michalak@hydrosfera-jozefow.pl

tel. 22 789 27 43
m.sielska@hydrosfera-jozefow.pl

kom. 504-840-473
m.baka@hydrosfera-jozefow.pl

7. Windykacja:

Sprawdzanie stanu konta, sprawdzanie zadłużenia, objaśnienia należności.

tel. 22 780-06-44
m.dabrowska@hydrosfera-jozefow.pl

8.Księgowość:

tel. 22 780-06-42, 22 780-06-52
m.domanska@hydrosfera-jozefow.pl
k.olszewska@hydrosfera-jozefow.pl
m.chorak@hydrosfera-jozefow.pl (rozrachunki)

9. Inkasenci:

Podawanie stanu wodomierzy, wystawianie faktur za pobraną wodę, okresowa wymiana wodomierzy, reklamacje wodomierzy, wymiana wodomierzy, zdalny odczyt wodomierzy.

tel. 22 789-27-44, 22 780-06-47

Mistrz
kom. 696-154-289

Inkasent
kom. 607-788-026

Inkasent
kom. 607-045-023

k.godziebiewski@hydrosfera-jozefow.pl

10. Zarząd:

tel. 22 780-06-40
prezes@hydrosfera-jozefow.pl